Bir başka deyişle katılım bankacılığının fonları, geleneksel yöntemleri katlamış oldu. Sadece katılım bankacılığı değil, faizsiz finans sistemiyle konut sahibi olma imkânı veren şirketlere tercihte de önemli artış görüldü. Tasarruf finans sisteminin büyümesi, artan çeşitlilik, hukuki zeminin sağlam temeller üzerine kurulması da alternatif finans yöntemi ve birikim havuzunda büyüme beklentilerini artırıyor. Sektör temsilcileri, sayıları 30 civarında olan tasarruf finans kuruluşlarına yönelik talebin artmasının getireceği riskin de kanuni düzenlemelerle kontrol edilebilir olduğunu ifade ediyor.