Neşra Durmuz ANKARA

Millî Eğitim Bakanlığı aracılığıyla atılan adımlarla, yurt dışındaki vatandaş ve soydaşların Türk kültürünü yakından tanımaları ve anadilleri olan Türkçeyi en iyi şekilde öğrenmeleri sağlanıyor. 61 ülkede; 58’i eğitim müşavirliği ve 31’i eğitim ataşeliği olmak üzere Bakanlığa bağlı toplam 89 temsilcilik bulunuyor. Hazırlanan kısa filmler ve kitapçıklarla çocuklara ve ailelerine Türkçe’nin önemi anlatılırken, 16 ilkokul, 22 ortaokul, 25 lise, 2 Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi (TÖMER) olmak üzere toplam 65 kurum yurt dışında eğitim ve öğretim faaliyetlerini bu çerçevede sürdürüyor. Ayrıca, bu yıl Bakanlığa bağlı, Kuveyt, Kuala Lumpur, Belgrad, Pekin, Budapeşte, Seul ve Tunus Büyükelçiliği Eğitim Müşavirlikleri ile Paris ve Edinburg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliklerinin faaliyete başladı.
Öte yandan, yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitime ilişkin yaşadığı sıkıntıların başında Türkçe kaynaklara erişim zorluğu geliyor. Bu sorunu çözmek üzere harekete geçen Bakanlık, Türkçe derslerinde faydalanılması için 8 seviyede ders kitabı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni temel alınarak A1 ve A2 seviyelerine karşılık gelen dil setleri ve öğretmen kılavuz kitabı hazırlayarak, çocuklara ulaştırdı.

30 ÜLKEDE TÜRKOLOJİ KÜRSÜSÜ
30 ülkedeki Türkoloji kürsülerinde bin 610 görevli öğretmen ve Büyükelçilikler nezdinde açılan 36 ülkedeki Türk kültür merkezlerinde 88 okutman görev yapıyor. Bu okul ve kurumlarda toplam 10 bin 189 öğrenci öğrenim görüyor.