Yücel Kayaoğlu ANKARA

Gayrimenkul alım satımı sırasında,  alan ve satanın beyan ettiği değer üzerinden alınan tapu harcının, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek değer üzerinden alınmasına yönelik düzenleme direkten döndü. Tapu ve İmar kanunlarında bir dizi değişiklik öngören düzenleme için AK Parti yönetimi tarafından TBMM’de bir ‘Ön hazırlık komisyonu’ oluşturulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu komisyona getirdiği öneride ‘Gayrimenkullerin alım satımında, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün belirleyeceği değer üzerinden tapu harcı alınması’ öngörülüyordu. AK Parti milletvekilleri ‘Vatandaşa ek maliyet getireceği’ gerekçesiyle itiraz edip, öneriyi taslak metninden çıkarmıştı. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemede ısrarcı olması sebebiyle bu madde torba yasa teklifine eklendi. AK Parti milletvekillerinin yanı sıra belediye başkanları da gayrimenkullerin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek değer üzerinden alım satım yapılmasına itiraz etti. İtirazlara rağmen, konuyla ilgili madde yasa teklifi metnine girince, tartışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taşındı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın, milletvekillerinden gelen itirazları Erdoğan’a ilettiği, yapılacak düzenlemenin vatandaşın, gayrimenkul alım satımında ödediği harçlar ile emlak vergisinde ek yükle karşı karşıya kalacağı anlatıldı. Cumhurbaşkanının da onay vermesi üzerine, gayrimenkul alım satım değerlerinin, alıcı ve satıcının beyanı üzerinden değil, tapu kadastro tarafından belirlenmesi düzenlemesinden vazgeçildi. AK Parti kaynakları “Bu düzenleme belki devletin elde edeceği gelirler ve hukuki anlamda doğru olabilir, ancak siyaseten doğru olmaz. Vatandaşa ek maliyet çıkacak. Örneğin alıcı ile satıcı bir gayrimenkul için 300 bin liraya anlaşıyorlar ama tapuda bunun değeri 500 bin çıkıyor. Nasıl olacak bu iş? Uğraş dur ondan sonra. İtiraz edeceksin, süreç uzayacak. Ödenecek harç, tapu-kadastronun belirlediği bu değer üzerinden alınacak. Alım-satımda maliyetler artacak” değerlendirmesini yaptı.