Önder Çelik İSTANBUL - Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), sektörün marka değerinin yükselmesi, teknoloji geliştirme kapasitesinin artması, finansmana erişiminin kolaylaşması ve nitelikli iş gücü istihdamının büyümesi için yol haritası açıkladı. 2019’u yüzde 4 artışla 17,9 milyar dolar ihracatla kapatıp dış ticaret açığını 5 milyar dolar düşüren sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 75,8’e ulaştığını anlatan MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ocakta ihracatın yüzde 7 artışla 1,4 milyar dolara ulaştığını, makinelerin kilogram fiyatının da 5,7 dolara yükseldiğini söyledi. Bu yıl yüzde 8-10  ihracat artışı beklediklerini anlatan Karavelioğlu,  kamunun odak sektör olarak makine sanayiine yer vermesinin kendilerine sorumluluk yüklediğini vurguladı. Karavelioğlu “Türkiye’nin en rekabetçi ürünü makinesi. Dünya mal ticaretinin yüzde 85’ini oluşturan bin üründen 285’inde rekabetçiyiz. 285 ürünün 29’unu makine, 21’ini elektrikli makine ve elektronik ürünler oluşturuyor” dedi.

SEKTÖR İÇİN BEŞ ÖNERİ
Stratejik önerilerini ölçek, finansman, teknoloji geliştirme, markalaşma ve doğrudan yabancı yatırımlar olmak üzere beş eksende somutlaştırdıklarını kaydeden Karavelioğlu “En öncelikli meselemiz firmalarımızın ölçeğini büyütmektir. Yatırımın ve iş hacminin büyüklüğü, verimliliğin, katma değerin, markalaşmanın ve sürdürülebilir rekabetçiliğin önşartıdır. Kayıtdışı istihdam ve satış yatırım ve faaliyet ortamını bozarak, iç ve dış sermaye çekmeyi zorlaştıran ana etkendir. Bunlarda esnek davranırsak işini iyi yapanları cezalandırmış oluruz. Yüzde 24,9 olan kayıt dışı ortalamamız, Türkiye ortalamasının altında olsa da kayıtdışının rakip ülkelerdeki seviyeye inmesini sağlamak zorundayız. Kayıt dışıyla mücadelede de pilot sektör olmaya hazırız” diye konuştu. Çin’den yayılan koronavirüsün siparişleri etkileyeceğini anlatan Karavelioğlu, ölçeği büyütmek için teşvik mevzuatı içindeki ithalatı özendirici uygulamalardan kaçınılması gerektiğini, kısa vadeli finansman yerine orta-uzun vadeli program geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.