OSMAN ÇOBANOĞLU - Geçtiğimiz yıl getirilen konaklama vergisinde detaylar belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı bir tebliğ hazırlayarak; konaklama vergisinin kimleri ilgilendirdiği, hangi durumlarda alınıp-alınmadığını netliğe kavuşturdu. Buna göre;
¥ Konaklama tesisleri hizmetlerini geceleme ile birlikte ve tesis bünyesinde sunarsa, vergiye tabi olacak. Konaklama tesisinde konaklamayanlara verilen hizmetler vergiye tabi olmayacak.
¥ Bir tesiste, tesis dışı hizmetler de faturaya dahil edilirse, konaklama vergisi o fatura üzerinden hesaplanacak. Bu sebeple, mesela Kapadokya’da balon turlarının, oteldeki gecelik fiyat haricinde faturalandırılması gerekiyor.
¥ Vergiden öğrenci yurtlarının istisna tutulduğu biliniyor. Ancak öğrenci yurtları, pansiyonlar ve kamplar (çadırlar), eğer öğrenci olmayanlara konaklama hizmeti sunarsa, bu istisna ortadan kalkacak ve vergi uygulanacak.
¥ Yabancı devlet temsilcilerine verilen hizmetler, vergiden istisna tutulacak.
¥ Otellerde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri konaklama vergisi kapsamı dışında tutulacak.
¥ Promosyon ve hediye konaklamalar da vergilendirilecek. Tesis sahip veya ortaklarının, yakınlarının veya işletme personelinin konaklama hizmetlerinden karşılıksız yararlandırılması hallerinde de vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş sayılacak. Ancak konaklama tesisi personelinin, tesis bünyesinde özel olarak personel için tasarlanmış yerlerde konaklatılması bu kapsamda değerlendirilmeyecek.
¥ Devremülklerin ticari bir organizasyon olmadan kiraya verilmesi hâlinde vergi söz konusu olmayacak. İşletmelerce kiralanan devre tatiller için vergi alınabilecek.

Fiyatlarda indirim söz konusu olmayacak
∂ Konaklama vergisinin mükellefi, konaklama hizmetlerinin verildiği tesisi fiilen işletenler olacak. Konaklama vergisi, düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek ve vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamayacak. Konaklama vergisi, KDV matrahına dâhil edilmeyecek. Sunulan konaklama hizmetlerine ilişkin vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler de matraha dahil olacak. Bedelin döviz ile hesaplanması hâlinde kur, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihte geçerli olan rakam üzerinden Türk parasına çevrilecek.