BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

BAYRAMLAŞMA

Evvela; aileleri ve sevdikleriyle birlikte aziz okuyucularımızın, seyircilerimizin, sevenlerimizin, sevdiklerimizin, hısım ve akrabalarımızın, arkadaşlarımızın, duacılarımızın, milletimizin ve ümmetimizin oruç, ibadet, ikram ve duaları makbul, ramazan-ı şerîf bayramları mübarek olsun...
Allahü teâlâ, hepimizin Kurban Bayramı’na ve gelecek ramazan ayına sıhhat ve afiyetle ulaşmamızı nasip buyursun.
Aramızdan ahirete göçmüş aile mensuplarımızla, eş, dost, komşu, arkadaş ve şehidlerimize gani gani rahmetler, gazilerimize kedersiz ömürler olsun.
Rabbim, her birimizi, günahları affedilmişler zümresine dâhil buyursun. Herkesi ve her birimizi, umduklarımıza nail eylesin, tez zamanda gönül muradlarımıza kavuştursun, korktuklarımızdan emin eylesin.
Allahü teâlâ, kalbi ve bedenî hastalıklarımıza iyilikler, dertlilere devâ, hastalara şifa, işsizlere iş, aşsızlara aş, eşsizlere eş, herkese hayrlı evladlar, çaresizlere imkân, darda olanlara ferahlık, kimsesizlere samimi dostlar lütfeylesin.
Allahü teâlâ, bayramlaşmak için gelen, telefon eden, yazan bütün kardeşlerimizi cennetlikler listesine dâhil eylesin ve dualarını kabul buyursun.
Yüce Allah, devlet idarecilerimizi doğru işlerinde muvaffak kılsın, hatalı, yanlış, bozuk işlerden korusun ve düzeltme feraseti versin. Devletimize, vatanımıza ve milletimize düşman olan örgüt ve devletleri, kendi tuzaklarına düşürsün. Birliğimize, dirliğimize, vatanımıza, Kitabımıza, Ezanımıza, Bayrağımıza, istiklal ve istikbalimize kastedenlere fırsat vermesin.
Mehmedciğimiz askerimizi, Ahmedciğimiz polisimizi ve bütün vatan bekçilerini her türlü kötülükten muhafaza ve mücadelelerinde muzaffer eylesin.
El Alim, isminin sahibi olan güzel Allahımız, ilim yolunda ter döken, bu milletin ve bu ümmetin kalbi durumundaki Ehl-i sünnet itikadını yaymak için gece-gündüz, dağ-taş demeden çalışan kardeşlerimizi muhafaza ve muvaffak kılsın.
Cenab-ı Hak, bizleri “bana ne” diyen gamsızlardan, kardeşlerinin, ümmetin derdiyle dertlenmeyen katı yüreklilerden eylemesin.
Sonsuz kuvvet ve kudret sahibi, yüce Allah, Şarkî Türkistan’da, Arakan’da, Keşmir’de, Afganistan’da, Kafkaslarda, Kırım’da, Balkanlarda, Afrika’da, Yemen’de, Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de ve dünyanın sair yerlerinde darlık, zorluk içinde ve zulüm altında yaşayan bütün din kardeşlerimizi lütfuyla, keremiyle içinde bulundukları şartlardan kurtarsın. Onlara yardımcı olan hayır sahibi kullarından razı olsun.
Mevlâmız, bu bayramı ve her bayramı, memleketimize, İslâm âlemine ve yeryüzüne huzur ve barış sebebi kılsın. Milletimiz ve ümmetimiz arasında fitneye, bozguna yer vermesin, şuur ve idrakimizi pekiştirip, kardeşlik bağlarımızı güçlendirsin Gençlerimizi, î’lâyı kelimetullah aşkıyla aşklanmış, Kızılelma fikrini benimsemiş kahraman dedelerinin ve iffetli ninelerinin yolunda giden kalbi de bileği de sağlam seçkin insanlardan eylesin.
Duamızı, Sevgili Peygamberimizin -aleyhisselam- yüksek hatırlarına kabul buyursun.
Âmin.
       *
Hak teâlâ, rûze ve îydin mübarek eylesin
Bu duayı devlete kılsın icabet subh-dem Nev’î...
Hak teâlâ, orucunla bayramını mübarek eylesin sabah vakti, bu muhteşem duaya icabet kılsın…
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
608286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/rahim-er/608286.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT