"SURE" adlı istihdam destekleme programı çerçevesinde üye ülkeler ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk teminat verecek. Söz konusu teminatla, AB Komisyonu sermaye piyasalarından uygun şartla 100 milyar avroluk kaynak toplayacak. Bu fonla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun şartlarda kredi sağlayacak. Program, 31 Aralık 2022 tarihine kadar faaliyet gösterecek. Salgının ekonomik etkilerinin devam etmesi hâlinde ise program uzatılabilecek.