Neşra Durmaz ANKARA

Bu çerçevede, millî, manevi ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun oluşturulacak eğitim içerikleri ve öğretim programları üzerinde çalışılıyor. EBA portalının içeriğinin öğretim programlarıyla uyumlu hâle getirilip zenginleştirilerek, portalın etkin kullanımının yaygınlaştırılması planlanıyor. EBA’nın etkin kullanımının sağlanması amacıyla da sisteme eklenen ders destek materyallerinin ve uygulamaların sayısı artırılacak. Ayrıca, EBA üzerinde zengin dijital içerik arşivinin oluşturulması amacıyla alan ve dallarda yer alan derslere ait video içerikleri üretilecek. Öte yandan teknolojiye erişimin sağlanması amacıyla okullara ağ altyapısı ve etkileşimli tahta kurulacak. Yürütülen programlarla, 7 bin 400 okulun ağ altyapı işletme ve bakım-onarım işlemlerinin bitirilmesi sağlanarak 3 bin 500 okulun da ağ altyapısı kurulumu tamamlanacak. Yürütülecek çalışmalarla, 2 bin 500 okula GSM üzerinden internet erişimi sağlanırken, 700 okula ise uyduyla internet hizmeti sağlanmaya devam edilecek. 23 bin etkileşimli tahta alım ihalesi yapılarak da kurulumu gerçekleştirilecek.