Damla Peker ANKARA

Dijitalleştirilecek vesikalarla kültürel miraslar ortaya çıkarılıp gelecek nesillere aktarılacak. Osmanlı ve cumhuriyet devirlerine ait belgeler derlenecek, korunması ve tasnifi yapılarak vatandaşlara sunulacak. Arşiv belgeleri standartlara uygun bir biçimde korunacak. Tahribe uğramışlar asılana uygun bir biçimde restore edilecek. Araştırma salonu ve çevrim içi hizmetlerle de araştırmacıların arşivlere kolay erişimi sağlanacak. Arşivlere ilişkin araştırma, yayın ve tanıtımlarla ise toplumun tarihe rağbeti artırılacak.