ZİYNETİ KOCABIYIK

Bu ziyaretlerde çalışanlara, çalışma hayatından kaynaklanabilecek kronik hastalıklardan korunma, hareketli hayat tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma, stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele etme, bağışıklama gibi konularda bilgi verilerek, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılacak. Her sene işle ilgili kazalar ve meslek hastalıklarına bağlı olarak dünyada 3,2 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor. 160 milyon yeni meslek hastalığı ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana geliyor.