İlk olarak Yavuz Sultan Selim’in 1517’de Mısır’ın fethinden sonra İstanbul’a getirdiği Mukaddes Emanetler, bugün adı Hırka-i Saadet Dairesi olan Has Oda’da sergileniyor. “Mukaddes Emanetler” arasında Hazreti Muhammed başta olmak üzere, daha önceki peygamberlere, halifelere ve sahabelere ait eşyalar bulunuyor. Dairede ayrıca Hazreti Muhammed’in hırkasının yanı sıra sancak-ı şerif, Uhud Savaşı sırasında kırılan dişinin parçası, name-i saadetleri, sakal-ı şerifleri, kılıcı, yayı ve kadem-i şerifleri yer alıyor.
Mekke ve Medine’ye ait parçaların yanı sıra oradaki eserleri muhafaza etmek için yapılan kılıf, sanduka gibi eşyaların da sergilendiği “Mukaddes Emanetler Dairesi”nde, Yavuz Sultan Selim’in ‘Mukaddes Emanetler’i Mısır’dan getirmesinden sonra Hırka-i Saadet’in yanında Kur’ân-ı kerim okutmaya başlayışından bugüne kadar 24 saat kesintisiz Kur’ân-ı kerim okunuyor.
Müzede ayrıca Hazreti İbrahim’in tenceresi, Hazreti Musa’nın asası, Hazreti Davud’un kılıcı, Hazreti Yusuf’un cübbesi, halifelere ve sahabeye ait kılıçlar, Hazreti Fatma’ya ait gömlek, Kâbe anahtarları, Hacerü’l Esved mahfazası gibi “Asr-ı Saadet”i yansıtan mukaddes emanetler de sergileniyor.
Cumhurbaşkanlığı Millî Saraylar İdaresi Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Topkapı Sarayı içinde bulunan en önemli mekânların başında Hırka-ı Saadet Dairesi’nin geldiğini söyledi. Kocaman, dairenin ismini Hz. Muhammed’in hırkasından aldığına işaret ederek, “Ecdadımızın bu mekâna vermiş olduğu önem harikuladedir. Çünkü Peygamber Efendimizin ma-  nevi eserlerine hürmeten hazırlanmıştır. Sarayın en önemli mekânıdır. Yavuz Sultan Selim döneminde İstanbul’a getirilen bu eserler için en önemli mekân olan Has Oda ayrılmış ve kendileri bu eserlerin tam karşısında bulunan Fatih Köşkü’ne geçmişlerdir. Eserlere hürmeten mekânın büyüklüğü ve tezyini, mekânda bulunan eserler Efendimize gösterilen hürmetin bir göstergesidir” dedi.
Kocaman, Topkapı Sarayı’nda en çok ziyaret edilen bölümün Has Oda olduğuna dikkati çekerek, “Burayla ilgili ramazan ayının 15’inde yaklaşık 500 yıllık oluşan bir gelenek olarak destimal programı yapacağız. Ramazan ayının 13. ve 14. günlerinde Has Oda açılır ve buradaki Hırka-i Şerif açığa çıkarılır, temizlendikten sonra destimal denilen küçük bir mendil katılımcılara hediye edilir” diye konuştu.