AK Parti İstanbul milletvekili Osman Boyraz ve 40 AK parti milletvekilinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

TRT PAYI ALINMAYACAK

Teklife göre; elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payı alınmayacak. Elektrikli araçlara şarj hizmetinin sunulabilmesi ve şarj istasyonları için gerekli teknik alt yapının oluşturulması ve buna ilişkin hukuki alt yapının kurulması öngörülüyor.

TARIM VE HİZMET SEKTÖRLERLERİNİN YARARLANMASI AMAÇLANIYOR
Doğalgaz piyasasında tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan (gaz arzının sağlanmasının gecikmesi, gaz arzının durdurulması) tüketici mağduriyetlerinin karşılanmasına ilişkin ‘Uzun Dönemli Türkiye Ulusal Enerji Planı’ çalışması yapılması ve buna yönelik tedbirlerin alınması hedefleniyor.Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten lisanssız elektrik üretim dağıtım sisteminin yanı sıra iletim sistemlerini kullanılabilmeleri ile enerji verimliliği uygulama proje desteklerinden tarım ve hizmet sektörlerinin yararlanması amaçlanıyor.

TRT payını kaldıran düzenleme Meclis'e geldi TRT payını kaldıran düzenleme Meclis'e geldi AK Parti milletvekilleri, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi TBMM Başkanlığına sundu.

Elektrik faturasında TRT payı ve altyapı giderleri kaldırılıyor Elektrik faturasında TRT payı ve altyapı giderleri kaldırılıyor Elektrik faturalarında TRT ve altyapı giderlerine ilişkin katkı payının kaldırılmasına yönelik mevzuat hazırlıkları başladı. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı torba teklif taslağına göre bu paylar 2022 yılı başı itibarıyla kaldırılacak. Böylece vatandaşın üzerindeki 3 milyar liralık mali yüke son verilmiş olacak.