MAHMUT ÖZAY

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Aydoğdu, endüstriyel robot pazarında yaşanan büyüme ve ortaya çıkan yeni iş fırsatlarını şöyle anlattı: 2018 verilerine baktığımızda dünyada kurulu robot sayısının 2,5 milyon adede ulaştığını görüyoruz. Robotların kullanım alanlarının yeni endüstri sahalarıyla birlikte artması sonucu 2018 yılında 420 bin olan yıllık satış adedinin 2025 senesinde 3,4 milyona çıkması bekleniyor. Robot kullanımının artmasının insanların işlerini elinden alacağı gibi hem doğru hem de yanlış bir yanılgı var. Teknolojik ilerlemeler insanın üretim sürecinde ortaya koyduğu katma değerin ve zanaatkârlığın yerini alamıyor. Ancak diğer yandan üretim süreçlerinde sürekli tekrar eden, manuel yapılan, zorlu ya da riskli işlerde robot kullanmak hem iş güvenliği sağlıyor hem de kaliteyi artırıyor. Zorlu, riskli ve rutin işleri robotların yaptığı için insanlar daha özgün süreçlerde görev aldığı bir dönem hızla yaklaşıyor.