Sefa Bilgitekin ANKARA

Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 Yatırım Programına göre yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinimini kolaylaştırmak için 10 ülkede 12 tapu temsilciliği açılacak. Mevcut uygulamada satış ancak alıcı ve satıcının, gayrimenkulün bulunduğu ilçedeki tabu müdürlüğüne başvurusu ile olabiliyor. 2018’de pilot uygulama olarak Almanya’nın başkenti Berlin’de tapu temsilciliği açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, önümüzdeki yıldan itibaren temsilcilerin sayısını artırarak, bu zorunluluğu ortadan kaldırmayı planlıyor. Böylece alım işlemlerinin yanı sıra intikal, ipotek, trampa, bağış işlemleri ile tapu kaydı, tapu kayıt örneği, kadastro verilerine ilişkin bilgi amaçlı aplikasyon ve harita örneği verilmesi işlemleri de bu temsilcilikte gerçekleştirilebilecek. Dolayısıyla yabancılar,  Türkiye’ye gelmeden, alım ve satım yapabilecek.
Hali hazırda Almanya’da faaliyet gösteren tapu ve kadastro temsilciliklerinin, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Rusya, Belçika, Katar ve Türki Cumhuriyetlerde kurulması planlanıyor.