Osman Çobanoğlu ANKARA - Geçtiğimiz yıl 671 bin kilometrekarelik alanın uzaktan analizi yapıldı. Bu yıl da en az 415 bin kilometrekarenin daha analizinin bu şekilde yapılması planlanıyor. Çalışmalar, Bakanlığa bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bünyesinde yürütülüyor. MTA’nın Uzaktan Algılama Merkezinde, jeolojik özelliklerin tespiti, maden aramacılığı, enerji ham madde aramacılığı, tabii afet ve çevre kirliliği gibi birçok alanda uzaktan algılama çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar gerçekleştirilirken, merkezde Türkiye genelini kapsayan ASTER ve LANDSAT uydu verilerinden yararlanılıyor. MTA’nın özel tasarlanan iki adet uçakla gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türkiye’nin yer altı kaynaklarının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.