Teknoloji ürünleri başta olmak üzere her eşya grubunda son dönemde artan fiyatlar, bazı tüketicilerin bu ürünlere erişimini zorlaştırıyor. Buradan hareketle yeni bir sektör doğdu. Ev ve araçlar için yaygın olarak kullanılan kiralama modeline eşyalar da eklendi. Tüketiciler satın almaya alternatif olarak, beğendikleri, ihtiyaç duydukları ürünleri “ihtiyaçları kadar” kiralama yoluna gidiyor. Girişimciler de bu alandaki potansiyeli görerek, yüksek fiyata sahip ürünleri kısa ve uzun dönemli kiralama imkânı sunuyor. Böylece tüketicilere, satın almadan ürünleri kullanma fırsatı sunuluyor. “Satın alma-kirala” modeliyle aksesuar, anne ve bebek, bilgisayar, ev aletleri, giyilebilir cihaz, kamera, kişisel bakım, spor ve dış mekan malzemeleri, tablet gibi birçok ürün 1, 3, 6 ve 12 aylık dönemler halinde kiralanabiliyor. Kiralabunu.com Kurucu Ortağı Sinan Ventura, Türkiye’de özellikle kiralık elektronik pazarının gelecek yıllarda milyar liralık büyüklüğe ulaşmasını öngördüklerini söyledi. Her yıl 15 milyonun üzerinde elektronik cihaz ve harici kategorilerdeki milyonlarca cihazın yenilendiğini belirten Ventura “Türkiye çok büyük, genç, dinamik ve elektronik sever bir pazar. Avrupa ve dünyadaki örneklerin yanı sıra operatör şirketlerinin eskiden yaptığı cihaz kampanyaları göz önüne bulundurulduğunda, Türkiye’de tüm elektroniğin yüzde 3-4’ünün kiralama yöntemiyle ekonomiye dâhil olacağını düşünüyoruz. Sene sonuna kadar 100 milyon liralık bir cihaz havuzuna ve 20 bin kullanıcıya çıkmayı hedefliyoruz, bunun için finans kuruluşları ve farklı fonlarla görüşüyoruz” dedi.