Haber Merkezi ANKARA

En çok merak edilen 70 sorunun cevaplandırıldığı kitapçıkta yer alan önemli başlıklar şöyle: Bir kâğıt parçasına gelişigüzel yazılan ad, soyad ve telefon numaraları Kanun kapsamına girmiyor. Anonim hâle getirilmiş veriler, şahsi veri niteliğini kaybediyor. Bir alışveriş sırasında şahsi verilerin işlenmesi Kanun’a uygun değil. Görevli kişi rıza alırken; hangi konuyla ilgili ve hangi verilerin, ne şekilde işleneceği ya da kimlerle paylaşılacağına dair bilgileri açıklamalı. 'Cinsiyet', özel nitelikli kişisel veri sayılmıyor. Bir otelin, müşterilerine daha sonraki dönemlerde reklam amaçlı ticari elektronik ileti gönderebilmesi için, hem işlediği kişisel veriler için ilgili kişiyi aydınlatması hem de iletiler için ilgili kişinin açık rızasını alması gerekiyor.