Damla Peker ANKARA

Yapılan açıklamada, Bakanlığın küresel salgının başından beri bilim insanlarına büyük değer verdiği, sürecin bilim insanlarının rehberliğinde yürütüldüğü belirtildi. Türkiye’nin salgınla mücadelede son derece kararlı ve istikrarı adımlar attığı ifade edilerek, en kısa sürede krizi kontrol altına alan ülkelerin başında geldiğinin altı çizildi. Açıklamada şu bilgiler yer aldı:
“Türkiye, dünyada eşi az rastlanır bir disiplinle, hastalara merkezi bir yaklaşım algoritması ve tedavi protokolü geliştirdi. Ülkemiz sağlıkta dijitalleşmeyi en kapsamlı şekilde başaran ülkelerden biri oldu. Tüm hastanelerimizin ve hastalarımızın verileri, hasta mahremiyeti ve veri güvenliği korunarak Bakanlığımız veri havuzunda yer alıyor. Bakanlığımız bu verilerin araştırıcıların erişimine açılarak bilimsel bilgiye dönüşmesi ve başarılı çalışmaların bilimsel yayınlar ile dünyaya duyurulması için de gayret sarf ediyor. Yapılacak çalışmalar için teşvik mekanizmaları oluşturularak açık kaynak olarak yayınlanması, başarılı çalışmaların ise ödüllendirilmesi hedefleniyor.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 28 Nisan tarihinde araştırmacılara bilimsel çalışmalarını bildirmeleri için duyuru yaptı ve planları açıkladı. COVİD-19 temalı ve klinik bazlı yürütülen çalışmalar konusunda ‘bilimselarastirma.saglik.gov.tr’ adresinden çevirim içi form doldurması talep edildi. Bu şekilde çalışmalara uygulanacak teşvikin tespiti ve potansiyel kapsamlı çalışmalara veri desteği sağlanması amaçlanıyor. Bakanlığımız bu dönemde elde edilen verilerin araştırmacıların erişimine açılarak prestiji yüksek yayınların yapılmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.