MURAT ÖZTEKİN

Dünyanın en kadim şehirlerinden biri olan Kudüs’ün Osmanlı İmparatorluğu’nun son altmış yılında geçirdiği mimari dönüşüm, bir sergiyle gözler önüne seriliyor. Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesinde açılan “Atûfetlü Efendim Hazretleri’ Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs’e Mimari Bir Bakış (1839-1917)” sergisi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda bulunan resmî belge ve mimari projelerin yanı sıra harita, çizim ve fotoğraf gibi görsel vesikaları bir araya getiriyor. Sergide yer alan belgeler, bir şehrin modernleşmesinin yanında Osmanlı Devleti’nin Batılılaşma safhasına da ışık tutuyor; 1839’da Tanzimat Fermanıyla birlikte başlayan hareketlerin Orta Doğu’ya tesirleri yansıtılıyor. 19. asırda Orta Doğu coğrafyasına rağbeti artan Avrupa’daki güçlerin, Kudüs’ü şekillendirmesi de sergideki vesikalarda görülebiliyor. Sergi, 29 Şubat’a kadar ziyaretçilere açık olacak.