10 binin üzerindeki tescilli kültür varlığı ile İstanbul’un tescilli eserlerinin üçte birini bünyesinde barındıran, bu özelliğiyle yerli ve yabancı turistler tarafından Türkiye’de en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Fatih’te “Fatih’in Kültürel Miras Envanteri” projesi yürütülüyor.
Külliyeler, camiler, saraylar ve sarnıçların yanı sıra ziyaretçilerin dolaşmaktan keyif aldığı yerler arasında geleneksel konut mimarisine sahip sokak ve mahallelerin de bulunduğu ilçedeki bu eşsiz hazineye sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla Fatih Belediyesi bünyesinde oluşturulan ekip, kasım ayından bugüne envanter çalışmalarını sürdürüyor. Kültür varlıklarına veya komşuluğunda bulunan parsellere ilişkin yapılması planlanan proje ve uygulamalar öncesinde kültür varlıklarının mevcut durumlarının tespit edilmesi, gerekli sanat tarihi araştırmalarının yapılması ve ayrıntılı etütlere dayandırılarak değerlendirilmesi gerektiği bakış açısıyla yürütülen bu çalışma ile birlikte, Fatih’te daha önce onarım izni talep eden, projelendirilen veya projelendirilmeyi bekleyen, onarımı yapılan veya onarılmayı bekleyen yapılar, metruk durumda olup tehlike arz eden yapılar ve hatta işlev verilerek şehir hayatına dahil edilebilecek yapılar, kolaylıkla sorgulanabilir olacak.
Restorasyon uzmanı mimar, şehir plancısı, sanat tarihçisi, arkeologtan oluşan çalışma ekibi, saha-tespit çalışmalarını yürütürken yapıların güncel durumlarını fotoğraflıyor ve daha sonra gerekli araştırmaları yapıyor. Tüm bu çalışmalar, hazırlanan yazılım ile GIS sistemine aktarılıyor.