Ziyneti Kocabıyık - Koronavirüs vakaları ile ilgili yapılan çalışmalarda son günlerde ön plana çıkan tedavilerden biri de D vitamini. ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, İsviçre, İran, G. Kore ve Çin'deki hastanelerden topladıkları Covid-19 hastalarına ait verileri inceleyen araştırmacılar, Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüksek bulunduğu ülkelerdeki hastaların D vitamini seviyelerinin, ölümlerin az görüldüğü ülkelerdeki hastalara göre daha düşük olduğunu tespit etti. 

SİTOKİN FIRTINASINI ENGELLİYOR
D vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisinin bilindiğini söyleyen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, “Geçtiğimiz son üç dört ay içerisinde yapılan çalışmalar, Covid-19 pandemisinde Vitamin D eksikliğinin giderilmesinin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etki yaptığını ortaya çıkardı. Çalışmalar D vitamininin Covid-19’a karşı koruyucu ve tedavi edici bir katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor” dedi. 
Yeni tip koronavirüse bağlı ölümlerin yüksek olduğu ülkelerde yapılan araştırmalarda hastalığı hafif atlatanlarda D vitamini düzeylerinin yoğun bakıma giren ve hayatını kaybeden ya da hastaneye yatarak tedavi olmak mecburiyetinde kalanlara göre daha yüksek bulunduğunu belirten Prof. Dr. Başaranoğlu “Vitamin D, Covid-19’da hastalığın ağırlaşmasının altında yatan sitokin fırtınasının karşıtı yönde hareket eder. Belki de etkinliğindeki en önemli nokta budur. Vitamin D, bir taraftan proinflamatuvar sitokinleri azaltırken diğer taraftanda anti-inflamatuvar sitokinleri artırır yani vücuda bir denge verir” dedi. 

Ezbere kullanmayın
Çalışmalara göre normal veya normalin üst sınırına yakın serum Vitamin D seviyesinin Covid-19 salgınında iyileştirici rolünün de olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Metin Başaranoğlu “Uygulanan standart tedavilere ek olarak serum vitamin D düşük olanların doktor kontrolünde vitamin D takviyesi almalarını tavsiye ederim.  Vücuttaki yeterli vitamin D varlığı bir anlamda koronavirüse karşı koruyucu kalkan vazifesi görür. Ancak vitamin D yağda eriyen bir vitamin olduğu için ezbere kullanılması çok tehlikelidir” dedi.