TYT zor muydu? TYT Türkçe, matematik soruları zor muydu? İşte, adaylardan YKS yorumları... TYT sınavı Yorumları 2019...  TYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2019 yorumları ve TYT sınavı yorumları 2019 gibi aradığınız detayları sosyal medya'da yapılan yorumları sınav sonrasında burada bulabilirsiniz...

2019 AYT YORUMLARI! SINAV KOLAY MIYDI ZOR MUYDU? İŞTE DETAYLAR

İŞTE 2019 YKS SINAVI YORUMLARI

Merkez 100. Yıl İlk ve Ortaokulunda sınava giren öğrencilerden Yusuf Moiz, matematiğe zaman yetmediğini belirterek, "Sınav çok zordu. Türkçe çok kafa yordu matematiğe de Türkçe'den dolayı zaman yetmedi zaten. Baraj altı kaldık yani" dedi.

Sınava girenlerden Sabit Bozoba ise "Genel anlamda normal geçti sınav. Türkçe biraz kafa karıştırdı. Matematik yine kafa yordu. Genel olarak iyi geçti inşallah istediğimiz yerlere gidebiliriz" şeklinde konuştu. 

- Evet herşey bitmiş değil arkadaşlar AYT gelsin! 

- o nasıl matematikti öyle ya

- 'Çok fazla iki şık arasında kaldım. Çok yanıltıcı sorulardı çok fazla zamanım gitti'

- 'Türkçe anlamsal yogunluk fazla ve şıkların birbirine yakın olması kafa bulandırdı biraz'
- Yetiştiremedik be

- Mezunum geçen seneki matematik bu sınavında yanında 0-3 yaş kalır

- Beynim çöktü mavi ekran verdi

- Kendime gereksiz heyecan yaptım neyse güzel bir deneyimdi . DGS de görüşürüz 

- Önemli olan katılmaktı tebrikler arkadaşlar 

- Matematik neydi öyle bi tek bana mı zor geldi  

- Kolay ama çok uzun sorular.

- 3 sene sonra kendimi denemek için girdim, öylesine. Bence Türkçe ,tarih, coğrafya,felsefe ve din kültürü soruları kolaydı. Matematik ise bir kısmı kolaydı,bir kısmı karmaşık zordu. Fen kısmını ise bilmiyorum, alanım değil, çözmedim

- Zaten önemli olan AYT..


EĞİTİM UZMANLARI TYT’Yİ DEĞERLENDİRDİ
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Eğitim uzmanlarının öğrenci görüşlerinden yola çıkarak yapılan değerlendirmede, Türkçe’nin sınavda belirleyici olduğu matematik sorularının işlem ağırlığından çok mantığa dayalı sorulduğu belirtildi. Fen bilimleri alanındaki soruların ise müfredata uygun günlük yaşamın içinde öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular olduğu ifade edildi.

Sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler ve karşılıklı yaptıkları değerlendirmeler neticesinde hazırlanan TYT’yi yorumladı.

“TARİHTE BEKLENEN SORULAR GELMİŞ”

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Aslıhan Sezen, Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak sorulduğunu belirtti. Sezen, “Soruların genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görülüyor. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmemiştir. Sorular 9. 10. ve 11. sınıf müfredatını kapsayan, genel olarak iyi hazırlanmış orta düzeyde bir sınav olarak değerlendirilmiştir” dedi.

“COĞRAFYADA SORULAR NET VE ANLAŞILIR NİTELİKTE”

Coğrafya sorularının 9. ve 10. sınıf müfredatına uygun olarak sorulduğunu aktaran Sezen, “Doğal sistemler, beşeri sistemler ve doğal afetler konularından sorular sorulmuştur. Sorular kavram düzeyinde çok zor olmayan, net ve anlaşılır niteliktedir. Harita ve ölçek, dünyanın şekli ve hareketleri, coğrafi konum ve koordinat gibi ünitelerden soru çıkmamıştır. Harita üzerinde ülke yeri sorgulaması sorusu konuya hâkim olmayan öğrencileri zorlayabilir niteliktedir” diye konuştu.

“FELSEFEDE SORUNLARIN KONULARA GÖRE DAĞILIMI DENGELİ”

Felsefede okuduğunu anlamaya dayalı, nitelikli paragraflardan oluşmuş soruların çıktığını söyleyen Sezen, “Soruların konulara göre dağılımı dengelidir. Filozof ismi sorulmamış, doğrudan kavram bilgisi olmasa da kavramsal analizi gerektiren sorulara yer verilmiştir. Öğrencinin okuduğunu anlama ve anladığından sonuç çıkarabilme becerisini ölçmeye yönelik sorular hazırlanmıştır. Soru metinleri anlaşılır olmasına rağmen çeldiricileri güçlü sorular sorulmuştur. Sorular müfredata uygundur” ifadelerini kullandı.

“DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI MÜFREDATA UYGUN”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında da öğrencilerin kavramlara hâkim olması gerektiğini gösteren sorular sorulduğunu dile getiren Sezen, “Soruların müfredata uygun olduğu görülmüştür. Genel olarak sosyal sorularına zaman ayıran öğrencilerin avantajlı olacağı saptanmıştır” dedi.

“KİMYA, BİLGİYİ İYİ YORUMLAMAYA DAYANAN SORULARDAN OLUŞMUŞ”

Kimya Bölüm Başkanı Demet Akçayöz ise, kimya soruları müfredata uyumlu ve beklenen soru tipinde olduğunu belirtti. Akçayöz, “Kimya testi temel kimya bilgisine ve bilgiyi iyi yorumlamaya dayanan sorulardan oluşmuştur.  7 sorunun üçü 10. sınıf, dördü 9. sınıf kazanımlarına göre hazırlanmıştır. Grafik sorularına ve sayısal sorulara ağırlık verilmemiş, günlük hayatta kullanılan polimerlerden bir soru gelmiştir. İyi bir temel kimya bilgisine sahip, planlı ve verimli çalışan öğrencilerin beklediği tarzda bir sınav olduğu görülmüştür” diye konuştu.

“FİZİKTE, GÜNLÜK YAŞAMLA BAĞLANTILI SORULAR SORULMUŞ”

Fizik Bölüm Başkanı Hakan Özdemir de, “Fizik sorularının ağırlıklı olarak temel kazanımları günlük yaşam problemleri ile ilişkilendirerek hazırlandığı anlaşılmaktadır. Fizik sorularının;  kavramları içselleştirebilmiş, günlük yaşamla bağlantı kurabilen ve okuma alışkanlığı olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği şekilde hazırlandığı görülmüştür. 7 fizik sorusunun 4’ü 9. sınıf kazanımlarına (güç, öz kütle, doğrusal hareket, genleşme), 3’ü ise 10. sınıf kazanımlarına (lamba, ışık akısı, renk) yöneliktir. Sınavda müfredatın dışında bir durum ile karşılaşılmadığı görülmüştür. Optik soruları diğer konulara göre daha çok tercih edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“MATEMATİK SORULARI MANTIK YÜRÜTMEYE DAYALI”

Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu ise, “Matematik sınavındaki sorular, işlem ağırlığından çok mantık yürütmeye dayalı sorulardı. Matematikte ‘yeni nesil’ diye tabir ettiğimiz sorulara ağırlık verildiği gözlenmiştir. Geometri soruları ise gerçek hayatla ilişkilendirilerek görsel zekâya ve temel bilgilere dayalı sorulardı. Bu bağlamda muhakeme becerisi yüksek ve işlem bilgisine hâkim öğrenciler sınavdan başarıyla çıkabilir” dedi.

“TÜRKÇE, SEÇİCİ SORULARDAN OLUŞMUŞ”

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Zerrin Bayır da, “Türkçe, seçici sorulardan oluşmuştur. Türkçe sorularının sınavda sonucu belirleyici ders olduğu anlaşılmıştır. Sınav; hızlı ve doğru okuyabilen, doğru anlayabilen, doğru çıkarımlarda bulunabilen ve analitik bakış açısı güçlü olan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı. Sınavda anlam sorularının yanı sıra 12 dil bilgisi sorusu sorulmuş, soruların çözümü için birden çok bilgiye ihtiyaç duyulmuştur. Öğrencilerin kelime hazinesinin yoğun olarak sorgulandığı sınavda,  anlam bilgisi sorularının içeriklerinin edebiyat alanı dışına da yöneldiği ve öğrencilerin öğretici metinlerle okuma anlama yeterliliklerinin yanı sıra entelektüel seviyelerinin de ölçüldüğü görülmüştür. Sınavdaki 40 sorunun çözülme süresi soruların çeldiricilerin güçlü olması nedeniyle Türkçe yeterliliği yüksek bir öğrenci için bile 40 dakikanın üzerine çıkmıştır. Sonuç olarak gerek dil bilgisi gerek anlam soruları açısından nitelikli ve zorlayıcı bir sınav olmuştur” diye konuştu.

“BİYOLOJİDE, KAVRAM VE BİLGİ DÜZEYİNDE SORULAR GELMİŞ”

Biyoloji Bölüm Başkanı Taner Altunbaran ise, “Biyoloji konularının 3 soruyla 9.sınıf, 3 soruyla da 10.sınıf kazanımları üzerinden sorgulandığı belirlenmiştir. Sınıflandırma ve kalıtım konularının sorgulandığı soruların kavrama düzeyinde, diğer soruların ise bilgi düzeyinde olduğu görülmüştür” ifadelerini kullandı.“2019 TYT’de, sözel alanda, okumaya dayalı bilgi ve yorum gerektiren soruların, sayısal alanda ise mantığa dayalı soruların ağırlıklı olduğunu, bu nedenle, kuralları, formülleri ya da soru tiplerini ezberleyen öğrenciler için başarılı bir sınav olamayacağı görüşünde birleşmişlerdir. Ayrıca, 15 Haziran 2019’da uygulanan TYT’nin, bilginin yanı sıra muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme becerisini ölçen sorulardan oluştuğunu, bu nedenle de sayısal alan sorularının bile sadece işlem yaparak çözülemeyeceğini belirtmişlerdir. Sınavdan çıkan öğrencilerin ilk yorumlarına göre; 2019 TYT’nin, geçen sene ile benzer zorlukta, Matematik ve Türkçe’nin ise belirleyici olduğu gözlenmiştir. Türkçede anlam, Matematikte problem sorularının zaman aldığı tespit edilmiştir. Sözelde Coğrafya ve Din Kültürü’nün belirleyici olduğu, Kimyada bilgi, Fizikte ise sözel soruların ağırlıklı olduğu ve işlem gerektirmeyen sorulardan oluştuğu görülmüştür. Bu özellikleri nedeniyle 2019 TYT, Türkiye genelinde öğrencileri zorlamış ve sınavı yetiştiremeyen öğrencilerin ön plana çıkmasına sebep olmuştur. TYT oturumuna ilişkin olarak sınavdan çıkan öğrencilerden aldıkları yorumlar çerçevesinde branş bazındaki ilk değerlendirmelerini aşağıdaki şekilde yapmışlardır.” 
“Prova sınavına çok benzeyen ama daha kolay bir sınav” 
Matematik Zümresi tarafından yapılan değerlendirmede, “2019 TYT sınavında Matematik sorularında geçen sene olduğu gibi müfredat dışı soru yoktur. Bilgiyi yorumlama, analiz ve mantıksal çıkarıma dayalı sorulardan oluşmuştur. Soru tipini ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, matematiksel kavramları üzerinde düşünerek öğrenmiş, temel problem çözme tekniklerini iyi hazmetmiş ve okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olduğu bir sınav gerçekleşmiştir. Matematik ve Geometri soruları çok zor olmamakla beraber uzun metinli ve kurgulu sorulardan oluştuğu için zaman problemi yaşanmıştır. Kurumumuzun kamp programındaki sınavlara, özellikle de Prova Sınavına çok benzeyen ama onlara göre daha kolay bir sınav olduğu gözlemlenmiştir. Bu sınavın geçen seneki TYT sınavından daha kolay olduğu da tespit edilmiştir. Bu sıralama sınavında stratejik davranan, turlama tekniğini kullanarak zor sorulara takılmayıp tüm sorulara bakabilen öğrencilerin başarılı olabileceğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi. 
“Fen Bilimleri bölümünde Fizik dersi belirleyici nitelikte” 
Sınava ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fizik Zümresi, “2019 TYT Fizik soruları beklendiği gibi müfredat sınırları içinden (9 ve 10.sınıf Fizik dersi) seçilmiştir. Yalnız soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Dalgalar, Dinamik, Basınç, Kaldırma Kuvveti) soru yer alamamıştır. Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurulmuştur. Öğrencilerden alınan bilgilere göre sorularda bilimsel herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. Sınavın Fen Bilimleri bölümünde, Fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir” açıklamasında bulundu. 
“Önceki yıllarda yapılmış TYT sınavları analiz edildiğinde kimya sorularının yoruma dayalı, ezberden uzak, kazanımlar doğrultusunda temel bilgileri ölçen bir sınav olduğu görülmüştür. 2019 TYT sınavı bilgiyi yorumlama ve mantıksal çıkarıma dayalı MEB 'nin 26 Ekim de yayınladığı kazanımlarla örtüşen bir sınav niteliğindedir. Sınav genel olarak orta zorlukta birkaç tanede ayırt edici sorudan oluşmaktadır. Sınavın niteliğinin 2018 TYT sınavına göre biraz daha seçici ve bilgiye dayalı olduğu gözlenmiştir” dedi. 
Sınavla ilgili Biyoloji Zümresi de şu değerlendirmede bulundu: 
“2019 TYT sınav sorularının öğrencilerimizi çok zorlamadığı tespit edilmiştir. Ancak, özellikle Matematik ve Türkçe’de zaman harcayan TM öğrencilerinin bazıları Biyolojiye geçememişlerdir. Sınav, 9 ve 10. sınıf konularını içeren temel bilgileri ölçen sorulardan oluşmuştur. 9 ve 10. sınıf müfredatının hemen hemen her ünitesinden 1 soru sorulmuştur.” 
“Öğrenciler zaman sorunu yaşadı” 
Türkçe Zümresi, “Dil bilgisi sorularının çok zor olmadığı; anlatım bozukluğu, sözcüğün yapısı ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür. Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların, birkaç orta düzey soru dışında üst düzey zorlukta olduğu, bu nedenle öğrencilerin zaman sorunu yaşadığı saptanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyenin biraz üstünde zorluğa sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının daha belirleyici öneme sahip olduğu bir kez daha vurgulanmıştır” değerlendirmesini yaptı. 
Tarih’te son kez eski müfredat 
Tarih Zümresi bu yıl tarih branşında sorular son kez eski müfredata uygun olarak hazırlandığını belirterek, “Önümüzdeki yıldan itibaren aşamalı olarak sorular öğrencilerimizin gördüğü yeni müfredat konularıyla güncellenecektir. TYT Tarih branşında sorular bu yıl da, daha önceki yıllarda olduğu gibi; Tarih dersi ile ilgili kavramlardan yola çıkarak, müfredata uygun, Türkçeyi kullanma gücünü ölçen, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmayı esas alan, genel olarak yoruma dayalı soru tiplerinden oluşmuştur. Yalnızca bir sorunun bilgiye dayalı olduğu görülmüştür” ifadelerine yer verdi. 
“Grafik okumayı bilen adaylar zorlanmadı” 
Coğrafya Zümresi, grafik okumayı bilen adayların sınavda zorlanmadığını ifade ederek, “2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testinde Coğrafya alanındaki soruların, temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik olduğu tespit edilmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca konuları ezberlemek yerine mantığını kavrayarak, bir konuda öğrendikleri bilgileri diğer konularda da kullanıp yorumlayabilen, tablo ve grafikleri okumayı öğrenen adayların 2019 TYT’de zorlanmadıkları görülmüştür. Coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran dağılış prensibinin ön plana çıktığı bir sınav olmuştur. Sınavda 9 ve 10.sınıf coğrafya müfredatı esas alınmış, sorular bilgiyi kullanmaya gereksinim duyacak şekilde hazırlanmıştır. Bölge kavramı içinde, Ortadoğu Coğrafyası’nı tarayan eleyici nitelikte bir soru sorulmuştur. Ancak genel itibariyle 2019 TYT Coğrafya soruları müfredatı tam anlamıyla tarayamamış, 9 ve 10. Sınıfın temel coğrafya konularından birçoğuna yer verilmemiştir” ifadelerini kullandı. 
Felsefe Zümresi tarafından yapılan değerlendirme ise şu şekilde: 
“ÖSYM tarafından günümüze kadar yapılan üniversiteye giriş sınavlarında, felsefe soruları MEB kazanımlarını baz alan; kavram bilgisi ve bu bilginin günlük yaşam üzerinden yorumlanmasını ölçmeyi amaçlayan sorulardan oluşmuştur. Felsefe sorularının çözülebilmesi, müfredat bilgisi yanında, okuduğunu ve bilgiyi doğru yorumlamayı gerektirir. 2019 TYT felsefe sorularının niteliğine bakıldığında müfredat dışı soru olmadığı, önceki yıllarda olduğu gibi bilgi ve bilginin yorumlanmasını gerektiren sorulardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Yeterli kavram bilgisine sahip olan ve okuduğunu yorumlamada başarılı olan öğrencilerin soruları yanıtlamakta güçlük çekmedikleri, bilgi eksiği olan öğrencilerin ise doğrudan bilgi gerektiren sorular yanında, bilgiyi yorumlamayı gerektiren soruları çözmekte zorlandıkları görülmüştür. Felsefe sorularında yer alan paragrafların ve soru köklerinin açık, anlaşılır olduğu, herhangi bir tutarsızlık içermediği söylenebilir.” 
“Din Kültürü’nde direkt bilgi içeren sorulardan uzak durulmuş” 
Gerçekleştirilen TYT sınavı hakkında değerlendirmelerde bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı yenilenen sınav sisteminde yine yeni soru tarzlarıyla karşımıza çıkmıştır. ÖSYM ‘Yeni Soru’ modelini öğrencilerin bilgilerini aktif kullandıkları muhakeme yeteneği ile çözmesini beklemekte olup sadece bilgi içeren sorulardan uzak durmuştur. Bunun yanında öğrencilerin dini kavram ve kelimeleri bilmesinin önemi de bir kez daha görülmüştür. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının geçen yıla oranla aynı paralellikte ve MSÜ 2019’a göre daha kolay olduğu, soruların bilginin yorumlanmasına yönelik hazırlandığı tespit edilmiş ve öğrencilerden de muhakeme yetenekleriyle çözmeleri istenmiştir. Öğrenciler; Allah’ın sıfatları, Hz. Muhammed’in sıfatları ve özellikleri, ibadetlerden zekât, bir de kavramlardan riyâ yani gösteriş başlığı altındaki beş sorudan iki tanesinde (Allah’ın Sıfatları ve Zekât) zorlanmış olup diğer soruların paragraf ağırlıklı yorum olduğunu ifade etmişlerdir" dedi. 

TYT BARAJ PUANI

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin girdiği 2019 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için öğrenciler en az TYT’de 150’yi geçmek yani 15 net yapmak zorunda.

TYT SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde, 2019 YKS sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının akabinde tercih dönemi başlayacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.

TYT PUAN HESAPLAMA

Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP’yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 

YKS KAPSAMINDA TYT SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 YKS kapsamında TYT soru ve cevapları henüz paylaşılmadı. Sonuçlara yönelik kesin bir tarih veren ÖSYM, YKS soru ve cevapları hakkında bir bilgi açıklamadı.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen üniversite sınavları göz önüne alındığında, soru ve cevapların 1 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

YKS İLK OTURUM TAMAMLANDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00'da son buldu. 2 Milyonu aşkın öğrencinin katıldığı sınav, saat 10.15 itibariyle başladı. Sınavın ilk 100 dakikası ve son 15 dakikası adayların sınav salonlarından çıkışlarına izin verilmedi. 1 senelik yoğun temponun ardından ilk oturumdan çıkan adaylar, duygularını ifade etti. Adayların çoğu, sınav için ayrılan sürenin yeterli olduğunu ifade ederek soruların kolay olduğunu belirtti. Sınavdan morali bozuk çıkanlar ise konuşmayarak ailelerinin yanına gitti.


İstanbul Üniversitesi'nde TYT sınavına girenler adaylar arasındaki 40 yaşındaki Savaş Masaç, 3 çocuğuna örnek olmak için sınava girdiğini söyledi. Hali hazırda inşaat sektöründe çalıştığını belirten Masaç, hukuk fakültesinde okumak istediğini dile getirdi. Sınav süresi ÖSYM tarafından 135 dakika olarak belirlenen TYT sınavı, saat 12.30'da son buldu.  

 

YKS’NİN İLK OTURUMU TAMAMLANDI 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) üniversite eğitimi almak isteyenler için hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) tamamlandı. 
Eğitimine üniversitede devam etmek isteyenlerin katıldığı 2019 - YKS’nin 1’inci oturumu tamamlandı. Sabah saat 10.15’te başlayan Temel Yeterlilik Sınavı’nda öğrencilere 135 dakika zaman tanındı. Sınava giren öğrenciler; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleri testlerini çözdü. 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı yarın gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi’yle (YDT) tamamlanacak. YKS’nin ikinci oturum sınavı olan AYT 16 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Her sene olduğu gibi Yabancı Dil Testi öğleden sonra uygulanacak. 16 Haziran Pazar günü saat 15.45’te başlayacak YDT’ye girecek adaylara 120 dakikalık sınav süresi tanındı. 
"Keşke 1 saatimiz daha olsaydı" 
Sınavının kötü geçtiğini ve zaman sıkıntısı yaşadığını söyleyen Zeynep Koç, "Sınavım çok kötü geçti. Ben aslında çok iyi hazırlandım. Öğretmenlerim beni destekleyerek iyi olduğumu söylüyorlardı ama istediğim gibi geçmedi. Hemşirelik veya mühendislik istiyordum. Türkçe’de çok zorlandım ve benim çok zamanımı aldı. Normalde herkes iki şık arasında kalır ama ben Türkçe’de dört şık arasında kaldım. Dil bilgisi zor değildi ama diğer sorular anlamaya dayalı hazırlanmıştı. Zaman çok zorladı keşke 1 saatimiz daha olsaydı" şeklinde konuştu. 
"Ailem beni hiç yalnız bırakmadı" 
BESYO okumak istediğini söyleyen Mete Hasgül, ailesinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve desteklerini hiç esirgemediğini belirterek, "Sınav iyi geçti diyebilirim, çalışabildiğimiz kadarıyla yaptık. Ben normalde çalışıyorum. Mesai saatlerim dışında günde 1 saat kadar çalışabildim. En çok matematik testinde zorlandım. Beni matematikte zorlayan sayılardı. Sayılarla hiç aram yok. BESYO okumak istiyorum ben zaten futbol da oynuyorum. Ailem bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı, her zaman destek oldular. BESYO kazanmak için barajı geçmek yetiyor. İnşallah amaçladığım puanı alacağım" ifadelerini kullandı. 
"Dün geceyi ben de uykusuz geçirdim" 
Kızından daha heyecanlı olduğunu söyleyen Mediha Bıçakçı Turhan, "Üniversite sınavının ilk günü içeride sınava giren kızımı bekliyorum. Kızım ana sınıfından bu yana üniversite için hazırlanıyor. Resmen bir yarış atı gibi hazırlandı. Üniversite sınavı için kızımı dershaneye yolladım ama hiç memnun kalmadım. Hepsi para tuzağı. Biz ailecek; kızımın evde rahat olmasını sağladık. Evde kavga, gürültü çıkmasın diye dikkat ettik. Son 3 ay kızımı evden tamamıyla ayırdık sınava daha rahat hazırlanabilmesi için. Bu süreçte onu çok özledim. Kızımın yaklaşık 15 gündür tansiyonu düşüyor. Birkaç gün öncesinden uykuları kaçmaya başladı. Onun kadar ben de heyecanlıydım ben de gece uyuyamadım" dedi. 
Sınav yerinden oynayarak çıkan Selen Resim ise, "Sınava evde kendim çalışarak hazırlandım, dershanelere gitmedim. Sözel alandan sınava girdim ve tüm soruları çözdüm. Hayalim laborant ve veteriner sağlık bölümünü okumak" dedi. Selen’in annesi Özlem Gümüş Resim ise, "Benim kızım çok stresli yapıda biri değil. Biz aileler çocuklarımızdan daha stresliydik. Biz tamamen kızımıza bıraktık çalışma programını. İnşallah istediğimizi elde edeceğiz" diye konuştu. 
Çalışmak zorunda olduğu için sınava yeteri kadar hazırlanamadığını söyleyen Ali Eşeler de, "Sınavın zorluğu normal derecedeydi. Ben sözel bölüm çıkışlıyım çözdüğüm sorular içerisinde paragraf sorularının uzun olduğunu söyleyebilirim. Ben bir iş yerinde çalışıyorum. Geceleri iş olmadığı zamanlarda çalıştığım kadarıyla sınava hazırlandım. Yarınki sınava da gece çalışabildiğim kadar hazır olacağım. Tarih bölümü okumak istiyorum" dedi.