Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin Bilgi  İşlem ve  Yayım Daire  Başkanlığı’nda  istihdam edilmek  üzere,  375 sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  Ek  6.  maddesi  ile  bu  maddeye  dayanılarak  31.12.2008 tarih  ve  27097  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  “Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarının  Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular çevrimiçi, elden veya posta yoluyla yapılabilecektir. Çevrimiçi Başvuru: Başvurular,  04/01/2021  ile  18/01/2021  tarihleri  arasında  “Sözleşmeli  Bilişim  Personeli Başvuru” Linkindeki (http://apps2.boun.edu.tr/sozlesmeli-bilisim-personel) bilgiler doldurularak, 18/01/2021  tarihi  17:00’a  kadar  yapılacaktır  (ilan  başvuru  tarihinden sonra  yapılan  başvurular kabul edilmeyecektir)

Detaylı bilgi için tıklayınız