Gelecek yıl uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için 2 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından sendikalardan talepler gelmeye başladı. DİSK en düşük 3.200 lira ücret talebini dile getirirken Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan asgari ücretin bir çalışanın değil, evli ve iki çocuklu bir işçi ailesi adına belirlenmesini istediklherini dile getirdi. Asgari ücretin olması gereken rakamını belirlemek üzere geniş çaplı bir rapor hazırladıklarını söyleyen Arslan “Biz asgari ücretin bir çalışan adına değil, evli ve iki çocuğu olan bir işçi ailesi adına belirlenmesini istiyoruz. Türkiye’de asgari ücret Batılı, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi istisnai bir ücret değil. Toplam çalışanların yüzde 45’inin asgari ücretten çalıştığı bir ülkeden bahsediyoruz. Aileleriyle beraber düşünüldüğü zaman yaklaşık 25 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz” dedi. Bu yıl Türk-İş’in çağrısıyla, Hak-İş, Türk-İş ve DİSK olarak birlikte hareket etme yönünde çalıştıklarını, üç konfederasyonun belirlediği rakamların kamuoyu ile paylaşılmasını daha doğru bulduğunu dile getirdi. Arslan, 25 milyonluk kitle sebebiyle sadece asgari ücreti belirlemediklerini, en büyük toplu sözleşme görüşmesine imza attıklarını ifade etti. DİSK ise açıklamasında 2020 asgari ücretinin en az 3.200 lira olması talebini iletirken bütün işçi ve memurlar için tek asgari ücret belirlenmesi, bunun bir ailenin asgari geçim ücreti olması gerektiğini dile getirdi ve “Yeniden değerleme artış oranından daha az asgari ücret artışı olamaz” ifadesini kullandı.