Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası, üyelerinin evden çalışmaya bakışını ölçmek için bir anket yaptı. 1.000 sendika üyesiyle yapılan ankete katılan çalışanlar; evden çalışma sürecinde çok sayıda ek masraflara katlandıklarını, bazı ücret haklarını da kaybettiklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 58,8'i evde çalıştıkları sürede ek masraflarının (ilave internet ve telefon faturası, ofis malzemeleri, yeme ve içme giderleri) ortaya çıktığını belirtti. Yüzde 58,6'sı da, toplu iş sözleşmesinden doğan yemek, yol parası, fazla mesai, bayram veya resmî tatil günlerinde çalışma gibi haklarını alamadıklarını bildirdi. Ankete katılanların yüzde 69,1'i de; fazla mesai ücreti almadan saatlerce çalışmak zorunda kalabildiklerini ifade etti. Ankete katılanların yüzde 72'si, bu hak kayıpları sebebiyle, pandeminin etkileri tamamen geçtikten sonra evden çalışmak istemediğini bildirdi.ek