Sefa Bilgitekin - Türkiye’nin tabii harikalarından birisi olan ve son senelerde yapılaşmanın arttığı Trabzon’daki Uzungöl, İmar Barışı düzenlemesinde, Ayder Yaylası’ndan sonra en fazla tartışılan bölgelerin başında geliyordu. Uygulama kapsamında bölgede 112 kaçak yapı tespit edilirken bunlardan 95’i yıkılmış 17’si de tıraşlanmıştı. Çalışma sonrasında Uzungöl’ü eski hâline kavuşturmak isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalıştığı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planını onaylayarak, bölgede yeni bir dönemi başlatıyor. Artık, konut yapımı sırasında parselin yüzde 40’ı hiçbir yapay malzeme kullanılmadan doğal bitki örtüsü olarak bırakılacak ve yörenin bitki örtüsüne uygun ağaç ve süs çalısı dikilecek. Toplu Konut Kooperatifleri, turistik tesisler, kamu kurumlarına ait tesisler, askeri alanlarda inşa edilecek konutlar ve kamu hizmet binaları ise peyzaj yaptırmaları zorunlu olacak. Projesi olmayan tesislere inşaat ruhsatı, uygulama bitirilmeden de tesislere iskân ruhsatı verilmeyecek. 

BİNALAR İKİ KATI GEÇMEYECEK
Her türlü ruhsata tabi yapılara ait projeler, belediye sınırları içerisinde yer alıyorsa belediyeden, sınır dışında kalıyorsa Valilik’ten onay alacak. Yapılara ruhsat vermeye yetkili idareler, projelerin plan ve hükümlerine uygunluğuna ve yerinde uygulanmasından sorumlu olacak. Konutlar, her durumda bodrum katı dâhil 6,50 metreyi yani iki katı geçemeyecek. Birden fazla bodrum kat kazanılamayacak ve yapıların maksimum taban alanı 140 metrekare ile sınırlandırıldı. Bir parsele birden fazla konutun inşa edilmesi durumunda, binalar arasındaki mesafe en az altı metre olacak. Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarda, ibadet yerlerinde, özel eğitim ve sağlık tesislerinde, termal oteller ve kür tesislerinde çekme mesafeleri içerisinde kalmak şartıyla ve inşaat emsalini aşmamak kaydıyla bina boyu aranmayacak. Doğal SİT alanları içerisindeki mevcut tüm binalar cephe uyumunun sağlanması için en az 15 santimetre olacak şekilde ahşap ve taş malzeme ile kaplanacak. Aynı zamanda bölgede doğal afetler yönetmeliğine de uyulacak. Yoğun heyelanların gözlemlendiği çığ patikaları ‘çığ tehlikesi ve heyelan’ nitelendirilmesiyle,  yerleşime uygun olmayan alan olarak ilan edilecek ve imara açılmayacak.

TEK TİP ÇATI DÖNEMİ
Ayrıca binalardaki çatılar, üçgen, iki yana eğimli ‘beşik çatı’ olarak inşa edilecek. Alaturka kiremit veya benzeri örtü malzemesi kullanılacak ve pişmiş toprak renginde olacak. Yapılarda teras kat, çekme kat ya da çatı katı ile çatı aralarında bağımsız bölüm yapılamayacak. Ancak çatı örtüsü altında su deposu, asansör kulesi ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı emsal hesabına dahil edilmeden bölümler düzenlenebilecek. Güneş enerjileri, çatının siluetini bozmayacak şekilde mümkün olduğunca çatı eğitime uyacak veya çatı içerisinde gömülecek. Diğer su depoları ise çatı örtüsü altına gizlenmek şartıyla kurulabilecek.