Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Ocak 2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin uygulamada bazı tereddütlere yol açması üzerine İçişleri Bakanlığı, valiliklere ek bir genelge gönderdi. Genelgeye göre, doğum tarihi 1 Ocak 2000 ile 1 Ocak 2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler ile mevsimlik tarım işçileri, 3 Nisan’da getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar, 1 Ocak 2002’den sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını ispatlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek mecburiyetinde olacak. Genelgede vali ve kaymakamlardan gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere sebep olunmaması istendi.