Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre kültür harcamaları 2019’da yüzde 4,7 artarak 56 milyar 957 milyon 673 bin lira oldu. Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 59,8, özel harcamaların payı ise yüzde 40,2 olarak gerçekleşti. Hane halklarının geçen yıl gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında ise,televizyon ve ekipmanı masraflarının yüzde 21,9, kitapların yüzde 13,9, kırtasiye ve çizim malzemelerinin yüzde 11,4, kablolu ve özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin yüzde 10,8, veri işlem ekipmanlarının yüzde 10,4, sinema, tiyatro ve konserin yüzde 6,2 paya sahip olduğu görüldü. Kültür harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2019'da yüzde 1,3 oldu. AA