Neşra Durmaz ANKARA

Covid-19 salgını sürecinde yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarıyla sağlık alanında önemli gelişmelere imza atan Türkiye’nin, bu alandaki gelecek yıl hedefleri belli oldu. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücünün artırılarak değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak hedefleniyor.
  
 KAMUOYU BİLGİLENDİRİLECEK
 Program dahilinde, klinik araştırmalarda Türkiye’nin bölgede lider ülke konumuna gelmesi amaçlanıyor. Yürütülen çalışmalarla, klinik araştırma taraflarının ve kamuoyunun klinik araştırmalar konusunda farkındalık düzeyi artırılacak. Bu kapsamda, bilgi düzeyini artırmaya yönelik olarak bilgilendirme afişleri-broşürleri hazırlanarak, aile sağlığı merkezleri ile eczanelerde amaca uygun şekilde kullanılması sağlanacak.
  
 KLİNİK ARAŞTIRMALAR ENTEGRASYON SİSTEMİ HAYATA GEÇECEK
 Ayrıca, klinik araştırmalar konusunda üç bölgesel veya çevrimiçi bilgilendirme ve farkındalık toplantısı düzenlenecek. Yine, 2021 Yılı içerisinde klinik araştırmalar konusunda farkındalığın arttırılmasına yönelik “Klinik Araştırmalar Entegrasyon Sistemi” (KAMESİS) entegrasyon modülünün devreye girmesi ve veri yönetim mekanizmasının hayata geçirilmesi planlanıyor. Klinik araştırmaların kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla ilgili kamu kurumları ile de toplantılar yapılacak.
  
 ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜK SAĞLANACAK
 Öte yandan klinik araştırmalarda uluslararası desteklerden alınan payın artırılması için Türkiye’nin,  uluslararası düzeyde görünürlüğünü artıracak ağlara üye olması sağlanacak. Bu noktada yapılacaklar arasında ilk sırayı,  Avrupa Araştırma Altyapısı Konsorsiyumu (ECRIN)’na üyelik ile ilgili çalışmaların yürütülmesi alıyor.
  
 İLAÇ VE AŞI ÇALIŞMALARINA DESTEK
 İlaç ve tıbbi teknolojiler alanında, Türkiye’nin Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim ve mühendisler gibi sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı entegre bir sağlık ekosistemi olarak “Sağlık Vadisi” hayata geçirilecek. Biyoteknolojik ilaçlara yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması amacıyla, altyapı ve yetkinliklerin geliştirilmesi sağlanacak. Bu çerçevede, İlaç Araştırma ve Geliştirme Proje çağrısı ve Aşı Araştırma ve Geliştirme Proje çağrılarına çıkılarak, preklinik aşamayı başarıyla tamamlayan ilaç ve aşı adaylarının klinik çalışmaları desteklenecek. Ayrıca, gelecek yıl içinde, mevcut yapılmış başvuruların Faz I, II ve III aşamalarının devamı sağlanacak.