Dünyada her yıl 9 milyon kişi verem hastalığına yakalanmakta ve her 1,5 milyon insan bu hastalıktan kaybedildiğini hatırlatan Dr. Karşı, verem savaş hizmetlerinin başarıyla sürdürülebilmesi için teşhis ve tedavinin son derece önemli olduğunun altını çizerek “2020 yılı verileri ile 2019 yılı verileri karşılaştırıldığında verem savaşı dispanserlerinde yapılan muayene sayısı, korumaya alınan kişi sayısı, yapılan temaslı muayene sayısı ve bakteriyolojik inceleme sayıları yaklaşık yüzde 40 azaldı. Virüs korkusu yüzünden hastaneye gidilmemesi sebebiyle, yeni kayıt edilen tüberkülozlu hasta sayısı yüzde 26 oranında azalma görüyoruz. Covid-19 salgını ise bu mücadelede bütün dünyada 12 yıllık bir gerilemeye sebep olabilir” dedi. İHA