İslam'ı öğretmek için 1863'te Güney Afrika'ya gönderilen Osmanlı âlimi Ebubekir Efendi'nin ölmeden önce devlet adamı Ahmed Cevdet Paşa'ya, "çocuklarına sahip çıkılması" için gönderdiği mektuba 140 yıl sonra cevap verildi. Türkiye Cumhuriyeti, Ebubekir Efendi'nin ailesinin kuşaklar boyunca Türkiye topraklarına dönmek ve vatandaşlık almak için gösterdiği çabalara kayıtsız kalmayıp, aile üyelerine vatandaşlık verileceğini duyurdu. "Güney Afrika'da Osmanlı İzleri" kitabının yazarı Dr. Halim Gençoğlu, ailenin bir film senaryosunu andıran Türkiye'ye dönme çabasını anlattı. Gençoğlu "Ebubekir Efendi ölmeden 5 ay önce Ahmed Cevdet Paşa'ya mektup yazıyor ve eğer ölürse evlatlarının eğitim almaları için İstanbul'dan bir adam gönderilerek aldırılmasını istiyor" dedi. Beyaz olan ailenin, Müslüman olduğu için siyah kabul edildiğini ve sürekli ayrımcılığa maruz kaldığını ifade eden Gençoğlu, 1952'de bir otobüs satın alarak Türkiye'ye yola koyulan aileye rejim müsaade etmediğini ifade etti.
Ebubekir Efendi'nin torunlarından Güven Atala, yaşadığı sevinci "Hepimiz çok heyecanlıyız. Yıllardır kurduğumuz hayal gerçek oldu" cümleleriyle aktardı. Atala, hâlen 15 kişinin vatandaşlık onayı aldığını, aile üyelerinin, eş ve çocuklarının da vatandaş olmak için başvuru yapacağını belirtti.