Seçilen eğitim yuvasının imtihanlardaki başarısının okul seçiminde öncelik verilecek bir kriter olmaması gerektiğinin altını çizen GEO Kolejinin Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Talia Büke şunları söyledi: Unutmayın ki hiçbir okul imtihana hazırlamaz. Sadece çocuklara destek verir ve yol gösterir. Sınav başarısı çocuğun bireysel başarısıdır. Sadece imtihan odaklı çalışan, sanat ve sporla desteklenmeyen çocukların sorgulamaları ve iletişimde güçlü olmaları mümkün değildir. Sorgulayan, sanat ve sporla desteklenen her çocuk zaten imtihanlarda da muvaffak olacaktır. Hızla değişen dünyamızın dinamiklerine ayak uydurabilmeleri için çocuklarımızın eleştirel düşünmeleri, iletişim becerilerinin yüksek olması vazgeçilmez bir şarttır. Okul da çocuğa bu ortamı sağlayabilmeli.