İlkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okul ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretimle destekleme, yetiştirme ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak. Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, haftada 5 gün, yüz yüze eğitim uygulanacak. Okul öncesinde haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim olacak, bir etkinlik saati ise 30 dakika. Fiziki imkânları uygun okul öncesinde tedbirler alınarak çocuk kulüpleri açılabilecek. Bu süreçte ise yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak. Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitim müfredatından sorumlu olacak. Öğretmenler ise ek ders ücretlerini almaya devam edecek.