Toplam 140 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan kritik ürünlere destek sağlanırken, imalat sektörüne yönelik yeni stratejik kararlar yaşama geçiriliyor.
 
Dış ticaretin yaklaşık yüzde 94'ünü oluşturan imalat sanayinde gıdadan elektronik ürüne kadar büyüme üzerinde belirleyici rol üstlenen sektörlere vergi indirimi, kaynak tahsisi, prim desteği başta olmak üzere özel teşvik verilecek. (Takvim)