Hayatın her alanında hız ve verimlilik esaslı büyük dönüşüm yaşandığını, dijital bir dünyanın kurulduğunu vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Osman Turhan; sürdürülebilir kalkınma için, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak gerektiğini kaydetti. Turhan “Tüm sektörlerimiz, işletmelerimiz ve özellikle ekonominin can damarı olan KOBİ’lerimizin; teknoloji odaklı, değişen şartlara uyum sağlayabilen, nitelikli insan kaynağına sahip kendi değer zincirlerini kurmaları önem kazanıyor. Teknolojiyi tüketen değil, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Bu sebeple dijitalleşme, aradığımız kaldıraçtır” diye konuştu.