Sefa Bilgitekin ANKARA

Hayata geçirilecek eylem planıyla çevrenin korunması ve ekonomi kaynaklarının verimli kullanılması hedefleniyor. Yerli ve millî teknolojinin kullanılacağı projede, yapılarda enerji verimliliğini sağlayacak adımlar atılacak. Konutlarda kullanılan tanıma ve güvenlik sistemlerinin birbiriyle entegrasyonu sağlanarak yapı güvenliği artırılacak. Ayrıca acil durum ve erken uyarı sistemleri ile olağan dışı durumlarda en hızlı müdahalenin yapılmasıyla, afet durumlarında kayıplar azaltılacak. Bu kapsamda uzaktan güvenlik kontrol sistemleri, afet hayat odaları ile sığınaklar, mobil sensörler gibi uygulamalar devreye sokulacak.
Proje kapsamında yapılacak konutlarda yenilenebilir enerji ve akıllı aydınlatma sistemleri kullanılarak, çevre dostu yeşil binaların sayısı artırılacak. Yapılarda uygun havalandırma sisteminin kullanılmasıyla, sıcaklık düzeyi otomatik ayarlanacak. Böylece bina için hava kalitesi artacak ve enerji tüketimi azalacak. Entegre Atık Sistemi, Atık Altyapısı, Gri Su ve Mor Şebeke sistemlerinin kullanımının genişletilmesiyle birlikte atıkların yerinde ayrıştırılması sağlanacak.

BİNA YÜKSEKLİĞİNDE SERBESTLİK KALKIYOR
AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, imar planlarında bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. Sanayi alanları hariç olmak üzere meri imar planlarında serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve silüet dikkate alınarak imar planı değişiklikleri/revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenebilecek. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenecek. Oluşacak maliyetlerin yüzde 100 fazlası ilgili idareden tahsil edilecek. İmar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davalar, ivedi yargılama usulüne tabi olacak. İmar uygulamalarının sürüncemede kalmaması amacıyla kesinleşmiş planlara karşı kesinleşme tarihinden itibaren her hâlde beş yıl içinde dava açılabilecek.