Sektör dolar bazında yüzde 18 büyürken, son beş yılda ortalama büyüme hızı yüzde 35 oldu. Mobilin e-Ticaret ciroları içerisinde payı ise yüzde 60’a çıktı.  Dijital ekonomiye dönüşümün koronavirüs ile hız kazandığını belirten TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca "Mobil telefonların kullanımının artması ve gerek mobil internet gerekse mobil uygulamaların e-Ticaret içinde payının artmasıyla birlikte 2020 yılı için daha iyi büyüme rakamları açıklamayı ümit ediyoruz” dedi. Rapora göre; 83,1 milyar TL büyüklüğüne ulaşan e-Ticaret pazarında online perakende yüzde 43’lük büyüme ile 44,9 milyar TL, online tatil ve seyahat yüzde 32 büyüme ile 30,2 milyar TL büyüklüğüne ulaştı. Online perakende kategorisinde sadece online perakende (30,8 milyar TL) yüzde 48 ile en fazla büyüme gösteren alan oldu. Burada yüzde 50’lik büyüme ile pazar yerlerinin etkisi büyük oldu. Pazar yerlerinin hacmi 29,3 milyar TL ye ulaştı.
Öte yandan 2018 yılında Türkiye’de yüzde 5,3 olarak ölçülen online perakendenin toplam perakende içindeki payı 2019 yılında yüzde 6,2’ye yükseldi. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde yüzde 6,7 iken gelişmiş ülkeler ortalaması yüzde 12,3 olarak ölçüldü.