Düzenlemeyle yararlanıcıya sağlanan vergi indirimi desteği; "her yıl net satışların asgari yüzde 2'si kadar AR-GE harcaması yapıldığının belgelendirilmesi" hâlinde, 5 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacak. Proje bazlı teşvik sisteminden faydalanan firmaların yatırım dönemindeki istihdam maliyetlerinin azaltılabilmesi için, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasının da bu dönemde başlatılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.