Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından paylaşılan hedefler şu şekilde sıralandı:
¥ Engellilerin ekonomik statüsü güçlendirilecek. Becerileri ile işe uyum sağlamalarına yönelik yapılan faaliyetler yaygınlaştırılacak. İş ilanları ve başvuru formları, işe alım süreçleri, istihdam edilme şartları, kariyer gelişimi, sağlıklı ve güvenli çalışma şartları dâhil, çalışma ve istihdam hakkına ilişkin mevzuat, engelliler açısından revize edilecek. Engellilerin kendi işlerini kurmaları için verilen hibe desteğinin yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi sağlanacak. Engellilerin Türkiye İş Kurumu bünyesindeki işe yerleştirme hizmetlerinin tüm unsurlarından etkin şekilde yararlanmaları için tedbirler alınacak.
¥ Kamu ihaleleri ile hayata geçirilecek projelerde, engellilerin erişebilirlik kriterlerine yer verilmesi sağlanacak.
¥ Engellilere yönelik yaklaşımlara karşı ulusal mevzuat gözden geçirilecek. Ayrımcılık içeren hükümler ayıklanacak.
¥ Adalet hizmetlerine erişimi ve siyasal hayata katılımı güçlendirilecek. Erişilebilir sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi sağlanacak.
¥ Engelli bireylerin zihinsel ve fiziksel yetenekleri değerlendirilerek eğitimlerinin güçlendirilmesi sağlanacak. Sosyal ve kültürel hayata, turizm, seyahat, eğlence ve dinlence faaliyetlerine katılımı güçlendirilecek.