Söz konusu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen Balkan ülkesi, 3 milyar dolarla Romanya oldu. TİM verilerine göre Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasının tamamına ihracat yapıldı. İstanbul, Balkan ülkelerine gerçekleştirilen ihracatın neredeyse yarısını tek başına sırtladı. Balkan coğrafyasına en fazla ihracat gerçekleştiren sektör ise 2 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Onu kimyevi maddeler, çelik, demir ve demir dışı metaller, tekstil ve ham maddeleri sektörleri izledi.