14 Şubat tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan AYM kararında, “gazetecilik mesleğinde çalışanların fiilî hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına ilişkin mevcut hükmün iptaline” karar verilmişti. Boşluğu gidermek amacıyla düzenleme yapıldı. AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk “Net tanımlama olmaması; kimlerin gazeteci olduğunun ve yıpranma hakkı alacağının tespitini imkânsız kılmaktadır. Bu da basın iş kolunda çalışan ve gazetecilik yapıp yapmadığı belirsiz çok sayıda sigortalının, kendini kapsamda göstermesine, uyuşmazlıklar sebebiyle SGK’ya yönelik dava yükünün artmasına, haksız yere yararlanma riskinin gerçekleşmesine sebep olacak. Basın kartı ölçütü mutlaka korunmalı” dedi.