İş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen reformlara ilişkin beklentilerini sıraladı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Yatırım ve üretim ortamının geliştirilmesi için hukuk ve ekonomiye dair mevzuat sadeleştirilmeli. İmar mevzuatından ihale mevzuatına, reel sektörün ihtiyaç duyduğu yasa ve ikincil düzenlemeler en açık hâliyle düzenlenmeli, anlaşılır olmalı. Farklı yorumlara fırsat vermeyecek netlikte ortaya konmalı. Uygulamalardaki kolaylaştırma, bunu takip etmeli. Uzun yargılama süreleri iş dünyasının hızını olumsuz etkiliyor. Hukuk reformu söz konusu olduğunda hızlı yargılamanın öncelikli olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. KDV sistemi karmaşık. Yüzde 0, 1, 8, 18 olarak ayrı ayrı uygulanıyor. Ham maddede yüzde 18 iken nihai üründe yüzde 1 olabiliyor. Aradaki farklar sorun teşkil ediyor. KDV'nin basit bir şekilde düzenlenerek, tek bir oranla uygulanması sağlanabilir. Birikmiş KDV alacakları, sigorta ve vergi borçlarına mahsup edilebilir. Ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerin desteklenmesi ve krediye erişiminin kolaylaştırılması gerekiyor. Yabancı sermayenin, sıcak para yerine yatırımlarla ülkeye girişi teşvik edilmeli. İhracatta yaşanan lojistik sorunlarının da ortadan kaldırılması gerek...