MİT Başkanı Hakan Fidan, "Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi" konulu konferans vermek üzere YÖK’te akademisyenlerle bir araya geldi. Fidan, konferans öncesinde YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ile görüştü. Saraç’ın makamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından YÖK Konferans Salonu’nda MİT Başkanı Fidan tarafından verilen "Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi” konulu konferansa geçildi. 

MİT Başkanı Fidan, “Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi” başlıklı konuşmasında; küresel gelişmelerin genel değerlendirmesini yaptı. Bölgesel alandaki güvenlik değerlendirmesine yer veren Fidan, önümüzdeki dönemde bölgemizde yaşanması muhtemel gelişmeler ile Türkiye’yi bekleyen risklere değindi. 
Fidan, konferansta yaptığı konuşmada Türkiye’nin jeostratejik ve jeopolitik konumundan bahsederek şunları kaydetti: 

“Teknolojik gelişmelerin ve imkanların da etkisiyle, ulus devletlerin çatıştığı klasik rekabet ortamından, bireylerin devletleri tehdit edebildiği, asimetrik çatışmaların yaşanabildiği uluslararası bir düzen ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle farklı coğrafyalardaki gelişmeler ve krizler arası etkileşim, ülkemizin iç, dış tehditler, algı operasyonları ve siber saldırılar gibi asimetrik tehditlerle aynı anda mücadele etmesini gerekli kılmaktadır. Ülkemizin istikrarını, bağımsızlık ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütleri Suriye ve Irak’taki otorite boşluğundan yararlanmaktadır. Devletleşmeye ve devleti ele geçirmeye çalışan terör örgütlerinin taşeron olarak yoğun şekilde kullanılması, iç ve dış tehditlere karşı bütüncül bir yaklaşımla mücadele edilmesini gerektirmektedir. Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır. Bunun için bölgesel ve küresel denklemin iyi analiz edilmesi ve olayların stratejik düzeyde nasıl şekilleneceğinin öngörülmesi büyük önem arz etmektedir." 

Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı olarak, devletin dış politikada artan etkinliğiyle uyumlu olarak yakın ve uzak coğrafyada yaşanan gelişmeleri, mevcut ve muhtemel tehdit alanlarını, aktörlerin yaklaşımlarını ve bunların Türkiye’ye yansımalarını yakından takip ettiklerini,Türkiye’nin tüm tehditlerle zamanında ve küresel ölçekte mücadelesine katkı sağlamakta olduklarının altını çizdi. 

Konferansın ardından Saraç, Hakan Fidan’a, kendisinin yayına hazırlamış olduğu Mehmet Tahir’in "Osmanlı Müellifleri" adlı üç ciltlik eseri hediye etti. 
Konferansın sonunda soru-cevap-görüş kısmı gerçekleştirildi. Fidan, katılımcılardan gelen soruları yanıtlandı. 

Yükseköğretim tarihinde bir ilk niteliğinde olan konferansa Ankara Valisi Vasip Şahin, YÖK Üyeleri, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Türkiye’deki bütün üniversitelerin rektörleri ile üniversitelerdeki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki yöneticiler ve akademisyenler katıldı.