Vatandaşların kendi sağlık bilgilerini görmek için kullandıkları “e-nabız” benzeri bir sistem, sağlık yöneticileri ve hekimler için de etkinleştirildi.
Türk mühendislerce TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen yerli ve millî sistem sayesinde, hekim kendi performansını, hastalarının genel profilini, yazdığı ilaç, istediği tahlil ve yaptığı müdahaleleri Türkiye, il, kurum ortalamaları ve dünya sağlık standartlarıyla karşılaştırmalı görebiliyor.