MAHMUT ÖZAY

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimdeki araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili üniversitelere yazı gönderdi. Yazıda son yıllarda üniversitelerin üretilen bilginin değere dönüştürülmesi sürecine sağlamaya başladıkları ciddi katkıların, bölgesel ve ulusal düzeyde kalkınmada üniversitelerin üstlendikleri rolleri daha da önemli hâle getirdiği ifade edildi. Bu önemin farkında olan YÖK’ün araştırma ve yenilik temelli bir büyüme ekseninin benimsediği ve konuyla ilgili önerilerinin 11’inci Kalkınma Planı’nda da yerini aldığı kaydedildi. Yazıda, üniversitelerin araştırma kapasitelerinin genişletilmesi süreciyle ilgili şunlara yer verildi: Üniversitelerimizin araştırma kapasitelerinin genişletilmesi sürecinde kamu kaynakları ile kamu dışı kaynakları, birbirinin tamamlayıcısı olacak şekilde harekete geçirmeleri ve bu kaynakların etkin kullanılmasına yönelik planlama yapmaları gerekmektedir. Bu bağlamda vakıf üniversitelerimizin kendi iç kaynaklarını, 11’nci Kalkınma Planı’nda yer verilen hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik olarak, kendi bünyelerinde yürütülecek araştırma faaliyetlerinin fonlanmasında ve daha verimli bir şekilde kullanmaları beklenmektedir.
Vakıf üniversiteleriyle ilgili ise yazıda “YÖK, gelecek yıllardaki program açma ve öğrenci kontenjanı taleplerini değerlendirme süreçlerinde vakıf üniversitelerimizin araştırmaya ayırdıkları bütçelerini çok daha yakından izleyecek olup, bu süreci şeffaf ve katılımcı bir şekilde yönetecektir” ifadelerine yer verildi. YÖK, AR-GE ile ilgili alacağı kararlara kaynaklık etmesi için vakıf üniversitelerinden bu konudaki görüş ve önerilerini göndermesini, öz gelirlerinden araştırmaya ayrılması planlanan miktarları da 2 Eylül’e kadar bildirmesini istedi.

TANITIM GİDERLERİNE SINIR
YÖK, Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 Raporu’nda yer alan bazı vakıf üniversitelerinin AR-GE faaliyetlerine, reklam- tanıtım giderlerinden daha az kaynak ayırdıkları yönündeki veriler üzerine bazı kararlar almıştı. Bu kapsamda, vakıf üniversitelerinin (müstakil vakıf meslek yüksekokulları hariç vakıf yükseköğretim kurumları) toplam öğrenci gelirinin en az yüzde 1’i kadar toplam AR-GE bütçesinin olmasına karar verilmişti. Ayrıca vakıf yükseköğretim kurumlarının reklam-tanıtım giderlerinin toplam öğrenci gelirlerinin yüzde 1’ini aşmaması kuralı da getirilmişti. YÖK, öz kaynaklı Ar-Ge bütçesi ve burs oranları yüksek olana ‘pozitif ayrımcılık’ uygulayacağını da bildirmişti.