Yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ve Sağlık Bakanlığının '2020-2021 eğitim ve öğretim yılında güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' görüşü dikkate alınarak ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde 08.09.2020 tarihli ve 2020/19-1 senato kararınca, üniversitemizde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde, Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin uygulamalı derslerinin yüz yüze olmasının uygunluğuna, diğer tüm akademik birimlerimizde ise derslerin tamamının online olarak yapılması kararlaştırılmıştır" denildi.