Osman Çobanoğlu
ANKARA

Birçok önemli maddenin bulunduğu teklifde, lisans almadan lisansa tabi bir faaliyet gösterildiği tespit edilirse tesisler, lisans alınıncaya kadar lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale gelinceye kadar mühürlenecek. İlgililer hakkında soruşturma başlatılacak. Mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin suçun işlenişine iştirak eden yetkilileri altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacak. İşte diğer maddeler:
*MTA’nın kurduğu şirketler arama ve araştırmanın dışında işletme de yapabilecek.
*Maden ruhsatlarının süresinin bitimine 6 ay kala uzatma talebinde bulunulacak.
*Maden sahaları ihalesiz olarak ihtisaslaşmış devlet kuruluşlarına verilebilecek.
*Yerli üreticinin daha fazla yatırımı teşvik edilecek.
*Kaçak ürün ikmal eden, zararı ödeyecek.
*Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kapasite artışına dair engeller kaldırılacak.
*Enerji üretim ve iletim tesisleri ormanlık alana geliyorsa, arazi bedelinin yarısıalınacak.
*Tartı cezaları 1.12.2018 öncesi verilmiş olması kaydıyla bir defaya mahsus affedilecek.