İşte maddeler:
¥ Varlık fonlarının sermaye piyasasından elde ettiği gelirler banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.
¥ Kamu kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu (THK) ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna olacak.
¥ Dalış yapanlardan sadece Türkiye’deki müesseselerde denizaltına dalış yapanlara gelir vergisi istisnası sağlanıyor.
¥ Terörle mücadele bölgelerinde görev yapanlara reçete edilen ilaçların temininin güç olduğu durumlarda askerî birlik/kurum envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri kullanılabilecek. Personel bunlar için katılım payı ödemeyecek.
¥ Yenilenebilir enerji tesislerinden KDV alınmayacak.
¥ Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sertifika verdiği kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den muaf olacak.
¥ Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin döner sermaye işletmelerinin borçları, ilgili döner sermaye birimince ödenecek.