Üniversitenin yemekhanesinde taşeron bünyesinde çalışan şef garson, yemek ihalesini yeni bir firmanın almasıyla işten çıkarıldı. Mahkemenin yolunu tutan şef garson; işine herhangi bir sebep bildirilmeksizin ve ihbara uyulmaksızın son verildiğini, fazla mesai ve haftalık izin günlerinde çalışmalarının karşılığının ödenmediğini, dinî ve millî bayramlarda kesintisiz olarak çalıştığını ve bu çalışmalarının ücretini de alamadığını ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücretinin tahsilini istedi. Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti. Rektörlük ise kararı temyiz etti. Sadece fazla mesai konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunduğuna dikkat çeken Yargıtay 9. Hukuk Dairesi “Fazla çalışma ücretinin son maaşa göre hesaplanması doğru olmayıp ait olduğu dönem ücretiyle belirlenmesi gerekir” yönündeki kararı hükme bağladı.