Resmi Gazete'de yayımlanan 6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre kamu işçilerine ödenecek ek ödemelerin tarihi belli oldu.

Buna göre 2021 yılında yapılacak olan ödemelerin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta ödenecek.

Aşılamada önemli rol üstlenmişlerdi: Aile hekimlerine ek ödeme Aşılamada önemli rol üstlenmişlerdi: Aile hekimlerine ek ödeme Covid-19 aşılama çalışmalarında önemli görev üstlenen aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına bakanlıktan ek ödeme haberi geldi.
Covid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme Covid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme Koronavirüs salgınıyla mücadele dolayısıyla oluşturulan aşı odalarında çalışan sağlık personellerine ek ödeme yapılacağı duyuruldu.